SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

BN Thermal & Wellness Otel  kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde sürdürülebilir çevre anlayışını ilke edinerek doğal yaşamı koruma, geliştirme, yerel/bölge halkını destekleme ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma anlayışını benimsemiştir.

Bu anlayıştan yola çıkarak aşağıda belirtilen sorumlulukları ve hedefleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

 • Sürdürülebilirlik anlayışımızı bir yönetim kültürü haline getirerek bu kültürü misafirlerimizin, otel çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın benimsemesini sağlayarak farkındalık oluşturmak.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı şeffaf ve detaylı bir şekilde çalışanlarımız ve misafirlerimiz ile paylaşmak.
 • Enerji ve su tasarrufu konusunda çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bilgilendirmek.
 • Enerji kullanımını otomasyon sistemi ile yöneterek kaynak tüketimini minimize edip, verimliliği arttırmak.
 • Sıfır atık ilkesi ile atıkların ayrıştırılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak.
 • Artan yemeklerimizi hayvan dostlarımızla paylaşarak gıda israfını önlemek.
 • Atık ayrıştırmasına dikkat ederek geri dönüşüme katkı sağlamak.
 • Karbon ayak izi izlenimi yaparak, karbon ayak izini en aza indirmek.
 • Çevre dostu ürün, ambalaj kullanımını yaygınlaştırmak.
 • Kimyasal kullanımlarını mümkün olduğunca en aza indirmek.
 • Zayi olarak ayrılan çarşaf, nevresim, ahşap vb. gibi ürünleri başka ürünlere dönüştürüp yeniden kullanarak fazla tüketimi engellemek.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak.
 • Çalışanlarımızın çalışma hakkına saygı duyarak, tüm yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sağlamak.
 • Çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden istihdam, ilerleme, ödüllendirme süreçlerinde performans analizleri yaparak tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmak.
 • Otelimizin bulunduğu lokasyona en yakın bölgelerden işe alım yaparak yerel/bölge istihdamına katkı sağlamak.
 • Çalışanlarımıza her konuda düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerlemede sürdürülebilirliği sağlamak.
 • Çalışanlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini kolaylıkla iletebilecekleri imkanlar sunmak.
 • Çalışanlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak yönetim sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamak.
 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini kayıt altına alıp elde edilen verilerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Bina ve konsept tasarımlarında özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızı göz önünde bulundurmak.
 • İnsan haklarına saygı duyup dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddetmek.
 • Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik yapılan tüm istismarlara karşı olmak.
 • Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tüm önlemleri desteklemek.
 • Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin bilgi güvenliklerini KVKK metnine uygun olarak sağlamak.
 • Tedarikçi seçimlerinde tarafsız, dürüst ve adil davranmak.
 • Tedarikçi seçimlerinde karbondioksit salınımını azaltmak için yakın çevrelerdeki tedarikçilere öncelik vermek.
 • Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla tedarikçi seçimlerinde yerel tedarikçilere öncelik vermek.
 • Çevre dostu tedarikçilere öncelik vermek.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı detaylı ve şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaşmak.
 • Çevre kirliliğini önleme, biyoçeşitliliği ve ekosistemi koruma ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Çevre koruma ve atık yönetimi gibi konularda çalışanlarımıza devamlı eğitimler vermek.
 • Çevresel uygunluk yükümlülüklerini mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek.
 • Bina, altyapı, işletme gibi tüm yasal izinlere sahip olmak.
 • Otelimizin bulunduğu bölgenin kültürel ve yerel mirasını korumak, koruma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak.
 • Misafirlerimize otelimizin bulunduğu bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri, alanları tanıtmak.
 • Yerel lezzetlerimizi özüne uygun şekilde misafirlerimize sunarak bu lezzetleri tanıtmak.
 • Tasarım, peyzaj, inşaat gibi uygulamalarda yerel bölge iklimine uygun ve sürdürülebilir materyaller tercih etmek.
 • Sürdürülebilir turizm doğrultusunda sürekli gelişmeyi hedefleyen çalışmalar yapmak ve bu doğrultudaki projelere katılmak.